DUYURU

Renault İnternet Bağlantılı Hizmetler Hakkında Önemli Bilgilendirme

Renault Bağlantılı Hizmetler Bilgilendirme

DUYURU

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (“BTK”) 2018/DK-YED/27 sayılı kararı gereği, haberleşme teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin, kişisel güvenlik, siber güvenlik ve milli güvenlik risklerini de beraberinde getirmesi, ayrıca Acil Çağrı Merkezinden e-Call çağrısı başlatan numaranın geri aranması halinde yabancı operatörler üzerinden yapılacak bağlantı süreçlerinde yaşanabilecek aksaklıklar sebebiyle muhtemel can ve mal kaybının artması ihtimali de dikkate alınarak, söz konusu risklerin bertaraf edilmesi ve ihtiyaç duyulan bilişim sistem ve hizmetlerinin azami derece yerli ve milli kaynaklardan sağlanmasını teminen,  ülkemizde kullanılmak üzere üretilen veya ithalat yoluyla satılan araçlardaki eCall ile birlikte katma değerli hizmet sunumuna imkân sağlayan haberleşme sistemlerinde kullanılan SIM kartların ülkemizde mobil elektronik haberleşme hizmeti sunmak üzere yetkilendirilmiş̧ işletmecilerden temin edilmesi veya söz konusu işletmeciler tarafından kontrol edilebilecek şekilde programlanabilir olması ve abonelik işlemlerinin ilgili mevzuata uygun yapılması, ayrıca kullanılacak sunucuların Türkiye’de bulundurulması gerekmektedir. Bu kapsamda yasal mevzuat düzenlemesi ve idari karar gereği, sunulan bu hizmetlerin durdurulması zorunluluğunun doğduğunu üzülerek bildiriyoruz.