TAHVİL İHRACI

Tahvil İhraç Belgesi

MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 20.09.2023 tarih ve 55/1178 sayılı kararı ile, Şirketimize 4.000.000.000 TL ihraç tavanı verilmesine ve buna göre 4.000.000.000 TL ihraç tavanı içeren ihraç belgesinin onaylanmasına ekli belge ile karar verilmiştir. Bu belge ile, Şirketimiz 20.09.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 yıl süre ile ihraç tavanı kapsamında, tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin tahsisli olarak toplam 4.000.000.000 TL nominal tutara kadar sermaye piyasası araçları satışını gerçekleştirebilecektir.