Çevre

Çevre

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 30 Aralık 2009’da 27448 nolu Resmi Gazetede yayınlanan “Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik” Ocak 2011 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Renault - Çevre

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLAR

Bu yönetmelik otomobil, hafif ticari araç, motosiklet ve motorlu bisiklet haricindeki üç tekerlekli araçları, bu kategorilerdeki ömrünü tamamlamış araçlar ile bunlara ait aksam, parça ve malzemeleri kapsamaktadır. Ömrünü tamamlamış araçların (ÖTA) ve bunlara ait parçaların yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım işlemleri ile bertaraf edilecek atık miktarını azaltmak için, ÖTA teslim yerleri, geçici depolama alanı ve işleme tesisinden oluşan bir süreç öngörülmektedir.

 

Araç sahibi, ömrünü tamamlamış aracını; ÖTA teslim yerleri, geçici depolama alanları ya da işleme tesislerine teslim etmek ve aracı teslim alandan araca ait onaylı araç kayıttan düşme ve bertaraf formunu almakla yükümlüdür. Bu form, ömrünü tamamlamış araçların trafik kaydının silindiğini ve çevreyle uyumlu olarak bertaraf edildiğini belgeler.

 

Üreticiler, negatif piyasa değeri olan ömrünü tamamlamış araçları araç sahibinden bir bedel talep etmeden teslim alır. Bedelsiz geri alma zorunluluğu aşağıdaki nedenlerle ortadan kalkar;

 

a) Mevcut aracın, Karayolları Trafik Kanununa göre tescil işleminin yapılmamış olması,

b)Aracın; Vites kutusu, diferansiyel, katalizatör, motor, elektronik kontrol üniteleri, lastik, üstyapı gibi önemli parçalarının bulunmaması,

c) Araca ait olmayan atık veya hurda malzemenin bulunması,

ç) Aracın bu Yönetmeliğin kapsamı dışındaki bir araç sınıfına dönüştürülmesi.

 

Renault marka ömrünü tamamlamış araçlar “Araç Kayıttan Düşme ve Bertaraf Formu”nun temin edilebileceği ÖTA Teslim Yerleri’ne teslim edilebilir.

 

Ayrıntılı bilgi için  444 66 22